ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

contact

អ្នកទំនាក់ទំនង៖ លោក Mike Peng

ទូរស័ព្ទ៖ +86-0769-8286 3071

ទូរស័ព្ទ៖ +86-138 2317 2084/ +86-159 1587 3770 (Wechat ឬ Whatsapp)

អ៊ីមែល៖admin@gd-ytgd.com

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារ 1, No.33 Binhe Road, Zhangmutou town, Dongguan City, Guangdong Province, China